EU4DUAL kick off participants.

EU4Dual

Ajankohtaista

Mikä on EU4DUAL?

EU4DUAL on eurooppalainen korkeakouluallianssi. Mukana ovat tällä hetkellä seuraavat korkeakoulut: 

 1.  Duale Hochschule Baden-Württemberg (Saksa)
 2.  Mondragon Unibertsitatea (Espanja)
 3.  FH JOANNEUM Gesellschaft mbH (Itävalta)
 4.  ESTIA Institute of Technology (Ranska)
 5.  Neumann János Egyetem (Unkari)
 6.  PAR University of Applied Sciences (Kroatia)
 7.  Malta College of Arts, Science and Technology (Malta)
 8.  Koszalin University of Technology (Puola)
 9.  Savonia (Suomi)

Kaikkia allianssin korkeakouluja yhdistää tiivis yhteistyö työelämän kanssa ja vahva sitoutuminen työelämälähtöisen oppimisen ja tutkimuksen kehittämiseen. Opetuksen ja tutkimuksen avulla halutaan antaa työkaluja erityisesti kolme globaalin haasteen (Grand challenges) ratkaisemiseksi: Tulevaisuuden työ (Future of Work), Vihreä talous (Green Economy) ja Terveellinen elämä (Healthy Living). 

Savonia-ammattikorkeakoulu on mukana European Dual Studies University (EU4DUAL) -allianssissa, joka sai vuonna 2022 neljän vuoden rahoituksen allianssin toiminnan käynnistämiseen European Universities Initiative -rahoituksesta. Rahoituksen suuruus neljälle vuodelle on 14 miljoonaan euroa, josta Savonian osuus on noin kaksi miljoonaa euroa.

Eurooppalaisten korkeakouluverkostojen tarkoituksena on rakentaa tulevaisuuden korkeakoulutusta, edistää liikkuvuutta sekä kehittää syvällistä oppimista ja tutkimusta edistävää yhteistyötä verkoston kesken. EU4DUAL-allianssissa on mukana yhdeksän eurooppalaista korkeakoulua, jotka kaikki tekevät vahvasti yhteistyötä työelämän kanssa. Verkoston visiona on olla eurooppalainen edelläkävijä ja esimerkki korkeakoulutuksesta, joka edistää osaamista työelämän tulevaisuuden tarpeisiin ja ratkaisee globaaleja haasteita yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

Missio ja visio

EU4DUAL-allianssin missiona on tuottaa sellaista monikansallista koulutusta ja tutkimusta, jonka avulla voidaan vastata tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.  

Allianssin visiona on olla globaali edelläkävijä ja esimerkki työelämälähtöisestä korkeatasoisesta korkeakoulutuksesta. 

EU4DUALin kulttuuri

 1. Tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän vahva yhteys. 
 2. Akateeminen autonomia ja eettiset periaatteet.
 3. Vahva intressi edistää sekä partnerikorkeakoulujen ympärillä olevaa alueellista, että eurooppalaista kilpailukykyä.
 4. EU:n yhteiskunnallisen vision jakaminen: inkluusio, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja syrjinnän kielto. Toiminnan periaatteina ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, laillisuusperiaate ja ihmisoikeudet. 
 5. Opiskelijalähtöinen lähestymistapa.
 6. Monimuotoisuuden edistäminen. 

EU4DUAL tavoitteet

EU4DUALin tavoitteet vuoteen 2025 mennessä ovat seuraavat:

Eu4DUAL -ryhmäkuva Malta.
 1. Rakentaa oppimista, tutkimusta ja työelämäyhteistyöstä edistävä yhteistyöverkosto.
 2. Varmistaa, että suurin osa verkoston tuottamista opetus-, tutkimus- ja harjoitteluohjelmista sisältää elementtejä vähintään kahdesta partnerikorkeakoulusta.
 3. Julkaista partnerien ja yritysyhteistyökumppanien tuottama yhteistutkintoportaali edistämään sekä opiskelijoiden että työelämässä jo olevien jatkuvaa oppimista. Yhteistutkinnot liittyvät allianssin kolmeen teemaan (grand challenges): Tulevaisuuden työ (Future of Work), Vihreä talous (Green Economy) ja Terveellinen elämä (Healthy Living). 
 4. Rakentaa allianssin kolmen teeman ympärille yhteisten tutkimushankkeiden ekosysteemi mikro-, meso- ja makrotasoille. 
 5. Luoda vahva työelämälähtöinen koulutusohjelma yhdessä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. 
 6. Itsenäisen juridisen aseman omaavan eurooppalaisen työelämälähtöisen yliopiston muodostaminen
 7. Työelämälähtöisen oppimisen osaamiskeskuksen perustaminen
 8. Partnerikorkeakoulujen välisen hyväksilukujärjestelmän rakentaminen sekä opiskelijoiden ja henkilöstön välisen liikkuvuuden kehittäminen (liikkuvuutta hyödyntävät 50% opiskelijoista ja henkilöstöstä)

Partnerit

Euroopan kartta, jossa merkittyinä EU4Dual partnerit.

Lue lisää EU4Dual -sivustolta: https://eu4dual.education/

Haluatko kuulla viimeisimmät uutiset EU4DUALin työpakettien etenemisestä? Tilaa uutiskirje täältä.